كره و خامه را داخل شيرجوش كوچكي بريزيد و روي حرارت ملايم قرار دهيد تا شروع به جوشيدن كند(به مدت 1 دقيقه) مايه را از روي حرارت برداريد و اجازه دهيد سرد شود. سپس شكلات را خرد كنيد و داخل ماية خامه و كره بريزيد و روي حرارت ملايم قرار دهيد تا شكلات ذوب شود. سپس اسانس پرتقال را افزوده و اجازه دهيد شكلات در يخچال به مدت 2 ساعت خنك شود حالا گلوله‌هاي كوچكي از مايه درست كنيد و روي فويل سرد قرار دهيد و به مدت 30 دقيقه كنار بگذاريد سپس بقية شكلات را ذوب كنيد و گلوله‌ها را در شكلات سفيد بزنيد و مجدداً روي فويل سرد قرار دهيد تا خودش را بگيرد سپس روي آن خط‌هايي از شكلات قهوه‌اي ذوب شده بيندازيد