يكي از اين گياهان خاكشير است. خاكشير دو نوع دارد: يكي تلخ كه دانه هاي آن ريز و رنگ آن مايل به قرمز است و گونه ديگر شيرين كه دانه هاي آن بزرگ تر و رنگ آن قرمز تيره است البته به اعتقاد برخي متخصصان اين دو نوع خاكشير از يك گياه به وجود مي آيند و تغيير رنگشان به خاطر كهنگي يا تازگي شان است.
دانه هاي خاكشير ضدعفوني كننده، ضدانگل و تب بر هستند و به رفع التهاب كليه كمك مي كنند. اين دانه ها با كمي شكر، گلاب و آب سرد بسيار ملين و خنك بوده و از سرگيجه، تب، بي حالي، تهوع و بي اشتهايي ناشي از گرمازدگي مي كاهند.
شربت خاكشير همچنين مقوي معده و هاضمه بوده، اشتها و شهوت را زياد مي كند و مصرف آن در دوران بارداري بسيار مفيد است.
دانه هاي خاكشير وقتي در مجاورت آب قرار مي گيرند مي توانند چندين برابر وزن خود آب جذب كرده و متورم شوند. در نتيجه اين دانه ها آب زيادي را در بدن نگه داشته و وقتي بدن به تعريق افتاده و با كمبود آب مواجه مي شود از ذخيره آب آنها استفاده مي كند بنابراين مصرف اين شربت را در روزهاي گرم سال و در ساعات اوج گرما كه مجبور به خروج از منزل هستيد يا اگر به گرما حساسيت داريد توصيه مي كنيم.

2.علاوه بر خاكشير دانه هاي سياه رنگي كه مردم به آن تخم شربتي مي گويند نيز وجود دارد كه اين دانه ها هم مثل خاكشير عمل كرده و خاصيت خنك كنندگي و رفع عطش دارند.

3.از نوشيدني هاي ديگري كه اغلب قديمي ها از آن استفاده مي كنند شربت سكنجبين است. اين شربت وطني داراي طبيعت سرد و خنك بوده و تمام منافع سركه را دارد و به صفرابر مشهور است.
هنگامي كه شربت سكنجبين را با يخ خنك كرده و به همراه خيار رنده شده بنوشند تشنگي را رفع و از التهاب ناشي از گرما مي كاهد. بنابراين اگر مثل گذشته از مهمانان خود با شربت خاكشير، سكنجبين يا تخم شربتي پذيرايي كنيد در حق آنها محبت فراواني كرده ايد.
البته ناگفته نماند كه اين شربت هاي وطني بسيار چاق كننده هستند. از اين رو مصرف بدون شكر آنها را به افراد چاق و ديابتي توصيه مي كنيم.