شیر را داخل دستگاه اسپرسو می ریزیم. اسپرسو را بین دو فنجان تقسیم می کنیم. شیر داغ شده را روی اسپرسوها می‌ریزیم به طوری که کف روی آن نریزد و فقط شیر ریخته شود. سپس کف های روی آن را با قاشق روی هر لیوان می گذاریم و داغ سرو می کنیم.