1. در ظرفي شيرخشك، آرد معمولي، آرد ذرت را با هم مخلوط كنيد.
2. كره را ذوب كرده با روغن ذرت مخلوط كرده به مواد اضافه كنيد با هم مخلوط كنيد.
3. مواد را روي حرارت ملايم گذاشته هم بزنيد تا زمانيكه رنگ آن قهوه اي روشن شود.
4. مواد را كنار گذاشته سپس مواد لازم براي شيره (به جز آب‌ليمو) را با هم مخلوط كرده روي حرارت ملايم بگذاريد تا كمي غليظ شود سپس در آخر آب‌ليمو را به آن اضافه كنيد تا سفت نشود.
5. شيره را فورا روي مواد ريخته سپس مواد را روي حرارت ملايم هم بزنيد تا زمانيكه حلوا كمي غليظ شود.
6. حوا را در بشقاب‌هاي كوچك ريخته در يخچال بگذاريد تا خنك شود.