1. شير را با شكر مخلوط كرده تا شكر در شير حل شود.
2. ماست را افزوده وانيل و خامه را اضافه كنيد.
3. ژلاتين را با يك استكان آب سرد حل كرده روي بخار كتري گذاشته تا ژلاتين شفاف شود.
4. سپس به مواد اضافه كرده و در قالب دلخواه ريخته در يخچال به مدت دو ساعت گذاشته تا بسته شود.
5. سپس در ظرف مورد نظر برگردانده و با خامه تزيين كنيد.