1. تخم‌مرغ رابزنید تا پف کند و کرمی شود.
2. موادخشک( آرد، بیکینگ پودر، نمک و فلفل) رامخلوط کنید.
3. شیر راگرم کنید درحدی که ولرم شود. روغن وشیر رابه تخم مرغ اضافه کرده وسپس مواد خشک رااضافه کنید.
4. ژامبون‌ها را خرد کرده و کنار بگذارید. زیتون‌ها رانیز خرد کنید.
5. در آخر زیتون، ژامبون پنیر پیتزا را به مواد اضافه کرده در قالب با حرارت180درجه سانتی گراد به مدت 20دقیقه بپزید. بعد از پخت کامل کیک آن رادرظرف سرو قرار دهید.