1-برنج رابدون نمک وروغن می پزیم.
2- برنج و روغن را در قابلمه با پیاز، فلفل، و بوقلمون، بمدت 3 دقیقه و یا تا زمانی که پخته شود ترکیب می کنیم.
3- پودر فلفل قرمز و 8 مواد دیگررا10 دقیقه می جوشانیم و پنیر را کم کم به برنج اضافه می کنیم.