تمام مواد تشکیل دهنده را در یک کاسه بزرگ، به آرامی ترکیب کرده و فورا سرو کنید.