1. هویج‌ها را داخل آب جوش انداخته.
2. بعد از 5 دقیقه، درون آب کاملا سرد قرار داده با این روش پوست هویج غلافی جدا خواهد شد.