1. مواد گفته شده را به غیر از یخ درون پارچ میكسر بریزید و مدت 30 ثانیه میكس كنید.
2. همراه یخ درون لیوان بریزید.
3. از تکه‌های آناناس در این نوشیدنی استفاده کنید.