شراب انگور، گل میخک، بوربن، آب پرتقال، آب آلبالو و آب آهک را در یک کاسه در یخ هم می‌زنیم. نوشابه لیمو و سودا را به آن اضافه می کنیم.