زغال‌اخته، ليمو و نعناع را در میان یک محفظه یخ تقسیم کرده. آب قره قروت و 1/2 فنجان آب را به آن اضافه می کنید. 4 ساعت می گذارید تا مواد به خوبی ترکیب شوند سپس نوش جان كنيد.