1. پوست‌ کندن‌ پیاز کار بسیار دشواری‌ است‌ به‌طوری‌ که‌ اغلب‌ از آن‌ فرار می‌کنند و حاضر به‌پوست‌ کندن‌ پیاز نیستند زیرا بوی‌ پیاز چشم‌ها را می‌سوزاند و اشک‌ها به‌ سرعت‌جاری‌ می‌شوند به‌ چند روش‌ ساده‌ توجه‌ کنید. قسمت‌ ریشه‌ پیاز را نگیرید و از سر پیاز آن‌را ریز کنید.
2. پیاز را در یخچال‌ قرار دهید و پس‌ از چندساعت‌ آن‌ را ریز کنید.
3. به‌ هنگام‌ خردکردن‌ پیاز، دهان‌ خود راببندید.
4. پیاز را هنگام‌ پوست‌ کندن‌ زیر شیر آب‌سرد بگیرید.
5. پیازهای‌ خیلی‌ تند را یک‌ ساعت‌ در آب‌سرد خیس‌ کنید، پیاز شیرین‌ می‌شود.
6. از مصرف‌ پیاز بریده‌ شده‌ خودداری‌ کنید،زیرا جاذب‌ میکروب‌ است‌ مگر این‌که‌ روی‌ نیمه‌ باقی‌مانده‌ کمی‌ کره‌ یا روغن‌ بمالید که‌ هم‌ مدت‌بیشتری‌ تازه‌ می‌ماند و هم‌ میکروب‌ موجود در هوا را به‌ خود جذب‌ نخواهد کرد. پس‌ با این‌ روش‌ها، دیگر موقع‌ پوست‌ کندن‌ پیاز احساس‌ سوزش‌ درچشم‌هایتان‌ نمی‌کنید.