1. برای تزیین لیوان‌های شیر ابتدا لبه لیوان‌ها را با مخلوط آب و شکر مرطوب کنید.
2. در مرحله بعد لبه لیوان‌ها را درون کاسه پر از ترافل‌های رنگی قرار دهید.
3. به آرامی و با دقت لازم درون لیوان‌ها، شیر بریزید و از میهمانان پذیرایی کنید.