1. کدو را پس از شستن و پوست کندن رنده می‌کنیم.
2. پنیر را رنده کرده و گردوها را نیز ریز خرد می‌کنیم.
3. سپس همه مواد را با هم مخلوط می‌کنیم.
4. در ظرف مخصوص سرو ریخته و چند ساعت درون یخچال می‌گذاریم سپس با نان سرو می‌کنیم.