1فنجان سوپ گوشت گاو را به جوش بیاورید.چیلی رادر یک مخلوط کن بریزید و سوپ جو قرار داده تا بجوش اید پیاز، سیر، زیره سبز، و مرزنگوش را اضافه کرده بعد انراصاف می کنیم.
2. شعله اجاق را تا 325 درجه می باشد به گوشت گاو نمک و فلفل بپاشید . کباب و گوشت را بپزید، مخلوط شیلی گوشت و سوپ گوشت گاو رااضافه کرده
3.هنگامی که کباب پخته شده انرا به قطعات کوچک برش می دهیم.
4. در همین حال،سس چیلی را قابلمه میریزیم تابه جوش سس اید. نمک و فلفل اضافه می کنیم.