1.اجاق را با جرارت 400 درجه تا 450 درجه فارنهايت گرم كنيد.
2. سوسیس رادر قابلمه کوچک سرخ می‌کنیم.
3. سوسیس، پنیر بز، را در کنار 5 مواد تشکیل دهنده هم بزنید . 4. 1برگ انگور را پهن می کنیم. 1 قاشق غذا خوری مخلوط سوسیس رادر وسط قرار داده ودو سمت انرا می بندیم. با باقی مانده مخلوط سوسیس و برگ انگوردیگر دلمه ها را درست کرده. 5. برگ موهارا1 دقیقه تا زمانی که پنیر نرم شود در روغن زیتون روی اجاق قرار می دهیم و انرا داغ مصرف می کنیم.