1. عدس را با آب بپزيد وسپس آن را بکوبيد.
2. در ظرف ديگر پيازداغ و سيرداغ را آماده کنيد.
3. يک قاشق آرد به آن بيفزاييد وکمي تفت دهيد.
4. يک فنجان آب زعفران را نيز اضافه کنيد وکمي تفت دهيد.
5. عدس کوبيده را بيفزاييد و همراه آب حدود 20 دقيقه اجازه دهيد بپزد تا غذا جا بيفتد. هنگام سرو از دارچين استفاده کنيد.