1. بادمجون‌ها رو راه راه پوست کندم و نمک زدم و کنار گذاشتم تا تلخیش بره.
2. بعد شستم و خشک کردم و سرخ کردم و لای دستمال آشپزخانه گذاشتم روغنش بره گوجه‌ها رو هم حلقه‌حلقه کردم و توی همون روغن سرخ کردم.
3. پیاز رو خرد کردم و بازم توی همون تابه تفت دادم و زرچوبه زدم خیلی سرخ نکردم.
4. بادمجون‌ها رو چیدم روش، بعد گوجه‌ها رو و در آخر از کنارشون آب ریختم(حدود نصف لیوان فکر کنم شد).
5. نمک و فلفل و رب زدم و کمی آب‌غوره و درش رو گذاشتم تا خوراک جا بیفته