1. دم آلبالوها رو می‌گیریم.
2. مقداری آب جوش روشون می‌ریزیم.
3. قوری رو می‌گذاریم روی شعله مستقیم حدود 1 ساعت بمونه و رنگ و مزه آلبالو در بیاد.