1. همه مواد را در یک ظرف ریخته و با هم مخلوط می‌کنیم.
2. سپس نمک و فلفل را نیز اضافه می‌کنیم و در صورت تمایل اگر رژیم ندارید سس خردل را نیز اضافه می‌کنیم.
3. خوب همه مواد را با هم مخلوط می‌کنیم.