1. توت فرنگي ها را از دم آن جدا مي كنيم. سپس آن را در دستگاه ريخته شكر، شير، شير نيمه منجمد و بستني وانيلي را به آن اضافه كنيد.
2. مواد را به مدت دو دقيقه مخلوط مي‌كنيم و با استفاده از شير دستگاه مواد را به ليوان انتخابي منتقل كرده و آن را بلافاصله سرو مي كنيم.