1. برنج را از هفت الي هشت ساعت قبل با مقداري آب و نمك خيس كرده بامنجان‌ها را نيز به مدت يك ساعت در مقداري آب و نمك قرار مي‌‌دهيم تا تلخي آن گرفته شود.
2. بادمجان‌ها را شسته و در آبكش ريخته و با دستمال تميز خشك مي‌‌كنيم. يك طرف آن‌ها را در روغن سرخ كرده، روي حوله كاغذي گذاشته تا روغن اضافي آن گرفته شود.
3. سينه‌مرغ را با نمك، فلفل و نيمي از عصاره زعفران الیت مزه‌دار كرده و در روغن تفت مي‌‌دهيم.
4. در اين فاصله، در قابلمه مناسبي آب را جوش آورده برنج خيس شده را داخل آن مي‌‌ريزيم. در فاصله‌اي كه برنج پخته مي‌شود، تخم‌مرغ‌ها را با هم‌زن دستي زده، با ماست، نمك، بقيه عصاره زعفران الیت و نيمي از كره مخلوط مي‌كنيم.
5. مقداري از مايه را براي كف قابلمه كنار مي‌گذاريم. سپس برنج را در آبكش ريخته، نيمي از برنج را با مايه ته‌چين مخلوط مي‌كنيم.
6. كف و ديواره ظرف مناسبي را با روغن مايع چرب كرده و روي حرارت ملايم قرار مي‌‌دهيم تا داغ شود.
7. از روي حرارت برداشته، از مايه ته‌چيني كه كنار گذاشته بوديم، كف ظرف ريخته و بادمجان‌ها را طوري مي‌چينيم كه طرف سرخ نشده آن زير باشد و روي آن يك رديف مرغ قرار مي‌دهيم.
8. دوباره مقداري از مايه ته‌چين ريخته، پس از آن بادمجان و مرغ را مي‌گذاريم. روي آن را با مايه ته‌چين و برنج پر كرده و روي حرارت قرار مي‌دهيم.
9. زماني كه بخار برنج بلند شد بقيه كره را با حرارت ملايم داغ كرده، روي آن مي‌ريزيم و مي‌گذاريم با حرارت ملايم دم بكشد.