1. گندم را معمولا بايد گندم پوست‌کنده استفاده کنيد. اگر مثل من گندم بدون پوست در دسترس نداشتيد مي‌توانيد گندم پوست‌دار استفاده کنيد.
2.اگر گندم پوست‌دار استفاده مي‌کنيد کمي بيشتر گندم مصرف کنيد چون پوست آن دور ريز مي‌شود(تقريبا 350 گرم) اگر گندم خردشده گير نياورديد مي‌توانيد گندم درسته بخريد و آن‌را قبل از مصرف در ماشين آشپزخانه خرد کنيد.
3. اول قبل از شروع گندم را پنج شش ساعت در آب خيس کنيد. بگذاريد تا خوب آب جذب کند به اين صورت مدت طبخ را هم کاهش مي‌دهيد.
4. گوشت را همراه با 2 ليوان آب داخل قابلمه کوچک‌تر قرار دهيد، پياز را پوست بکنيد و به چهار قسمت تقسيم کنيد و داخل گوشت بريزيد، زردچوبه را هم بيفزايد و شعله اجاق را روي درجه متوسط قرار بدهيد بگذاريد گوشت خوب بپزد.
5. گندم را با يک ليتر آب در قابلمه دوم بريزيد روي اجاق بگذاريد و با شعله ملايم بپزيد تا نرم شود و دانه آن له شود. دقت کنيد ته قابلمه نگيرد هر از چند دقيقه‌ آن‌را هم بزنيد تا ته قابلمه نسوزد، اگر قبل از نرم شدن گندم، آب آن رو به اتمام گذاشت کمي آب گرم به آن بيفزايد.
6. وقتي گوشت پخت آن‌را از مايع خارج کنيد و با ماشين آشپزخانه خرد کنيد. دقت کنيد گندم بايد خوب نرم شده باشد و دانه آن رفته باشد( يعني دانه‌ها نبايد کامل باشد، بصورت خمير در آمده باشد).
7. اگر گندم با پوست مصرف کرده‌ايد حالا بايد پوست آن‌را با کمک يک آبکش جدا کنيد. حالا گندم نرم‌شده را که تقريبا به صورت مايع سفت در آمده را با گوشت کوبيده مخلوط کنيد و روي حرارت ملايم بگذاريد و با حرارت بسيار ملايم بگذاريد غليظ شود(قوام بيايد).
8. دقت کنيد در اين مرحله حتما بايد حليم را زير نظر داشته باشيد تا ته قابلمه نگيرد حليم نبايد مثل گوشت کوبيده زياد سفت و يا مثل آب گوشت زياد شل و روان باشد.
9. هنگام مصرف حليم، مي‌توانيم روي آن را دارچين پاشيده و با روغن حيواني يا کره داغ و شکر نوش جان کنيد. نان سنگک را من ترجيح مي‌دهم ولي حليم را مي‌توانيد با نان‌هاي ديگر هم سرو کنيد.