1. خمير پيتزا را باز كرده و سس گوجه‌فرنگي را در وسط خميربریزید.
2. سپس پنير پيتزا را نيز بر روي سس گوجه‌فرنگي بریزید.
3. سبزي‌ها را تفت داده، سپس سبزي‌هاي تفت داده شده را با روغن‌زيتون را نیز روي آن بریزید.
4. خميرپيتزا را به صورت رول ببندید و به برش‌هاي مساوي و به شش عدد تقسيم کنید.
5. سپس، ميگوي تفت داده شده را به آن اضافه كرده با گوجه‌فرنگي‌ها به صورت دلخواه تزيين کنید.