1. فر را روی 200 درجه سانتیگراد یا 390 سانتیگراد روشن می کنیم.
2. کاغذ پوستی را به شکل مربع بزرگتر از اندازه ماهی برش می دهیم.
3. ماهی را روی کاغذ پوستی قرار داده ، نمک و فلفل زده ، فلفل دلمه‌ای‌ها را باریک و بلند برش زده ، روی ماهی قرار می دهیم و مقداری از آویشن را روی آن‌ها می‌ریزیم.
4. كاغذ را بسته و به مدت 15 دقیقه در فر قرار می‌دهیم.
5. ماهی را بعد از پخت همراه با برنج سرو می‌کنیم.