1. نوشیدنی انبه، آناناس و آب پرتغال را در گیلاس بریزید.
2. درون گیلاس را با آناناس و انبه پر کنید و نوش جان کنید.