اگر مایل هستین که درونه کیک یک مایه از شکلات باقی بماند ، میتوانید مدته ۱۰ دقیقه در فر بگذارید. در غیره این صورت ۱۵ دقیقه کافیست. درونه ظرفی به طریقه پخته بن ماری، شکلاتها را خرد کرده و با کره مخلوط کنید تا آب شود. بگذارید تا مخلوط شما سرد شود . تخم مرغ و شکر را زده تا سفید و یک دست شود و به مخلوطه قبلی اضافه میکنیم ، خوب هم میزنیم ، آرد را الک کرده و اضافه میکنیم . کاغذهای کیک یزدی را درون قالبها گذاشته ، و مواده کیک را درونه آنها ریخته . شیرینی را داخله فر با حرارته ۲۰۰ c میگذاریم.