1. فر را با حرارت 200 درجه سانتی‌گراد روشن کنید.
2. روی هر اسلایس نان را از کره مالیده و نان‌ها را در سینی فر قرار دهید.
3. زردآلوها را شسته و از وسط نصف کرده، هسته آن‌را خارج کنید، سپس 4 زردآلو را روی هر نان قرار دهید.
4. وسط هر 4 زردآلو را با شکر و مربای زردآلو پر کنید. سینی نان را به مدت 15 دقیقه در فر قرار دهید و سپس سرو کنید.