مرحله 1 - آب را با تمامی مواد بجز گلابی مخلوط کرده و روی حرارت گذاشته تا بجوش آید، سپس برای 5 دقیقه بجوشانید. مرحله 2 - گلابی ها را در شربت ریخته و 5 دقیقه دیگر بجوشانید.
مرحله 3 - بعد از سرد شدن سرو نمائید.