1. ابتدا تخم مرغ را آنقدر هم بزنید تا سفید شود و شکر را به آن اضافه کنید.
2. سپس شیر را به مخلوط اضافه کنید و باز هم بزنید.
3. در آخر مخلوط را در یک کاسه ریخته و با استفاده از سلیقه خود آن را تزئین کنید