1. منقل را آماده کرده ماهی را در وسط یک ورق آلومینیومی بگذارید.
2. داخل شکم ماهی کمی ادویه ریخته و با سیب و پیاز و لیمو پر کنید.
3. مقداری از کره را هم داخل شکم ماهی ریخته و بقیه را با برس روی ماهی بمالید.
4. آلومینیوم را کاملاً دور ماهی بپیچید و در یک ورق فویل دیگر بگذارید و داخل منقل به‌مدت 15 دقیقه حرارت دهید.
5. بسته را برگردانید تا حدود 15 الی 20 دقیقه حرارت ببیند.