1. گوجه‌فرنگی‌ها را به 8 قسمت تقسیم کرده.
2. پیازها را ورقه ورقه برش دهید. ورقه‌های پیاز را از هم جدا کنید.
3. گوجه‌فرنگی و پیاز و زیتون و سبزی معطر و اسفناج و ترشی فلفل را با هم مخلوط کرده سپس سس را روی سالاد بریزید.
4. در نهایت گشنیز خردشده را روی سالاد بپاشید.