تمام مواد را با هم به‌خوبی مخلوط کنید و سپس مورد استفاده قرار دهید.