1. سيب را بشوييد و همان‌طور با پوست به صورت مربع ببريد. كمي آب‌ليمو ترش را روي آن بريزيد تا زرد نشود.
2. زردآلو را خرد كنيد. انگور را حبه كنيد و بشوييد.
3. گردو را پوست بگيريد و خرد كنيد. زردآلو، انگور، گردو و سيب را با هم مخلوط كنيد.
4. سس مايونز يا سس معمولي را به آن اضافه كنيد و خوب هم بزنيد.