1. ابتدا فلفل‌ها را به‌صورت برش‌های خیلی نازک ببرید.
2. آب و سویا سس را مخلوط کنید و فلفل‌ها را در آن بریزید.
3. سپس همه مواد را در مخلوط کن ریخته و به مدت 4 ثانیه با سرعت متوسط مخلوط کنید.