1. همه مواد لازم را در کاسه با یکدیگر مخلوط کنید تا یک‌دست شوند.
2. در شیشه مناسب بریزید، درب آن‌را بسته و در یخچال نگهداری کنید تا سرد شود، سپس مورد استفاده قرار دهید.