1. شکر را با آب گرم مخلوط کنید تا شکر حل شود.
2. نعناع و سرکه را به آب افزوده، مخلوط کرده و نمک آن‌را تست کنید.
3. سس را برای 1 ساعت در یخچال قرار دهید و سپس مورد استفاده قرار دهید.