همه مواد را به جز آب‌لیمو با یکدیگر در آبمیوه گیری ریخته و بعد آبمیوه‌ها را در لیوان های مورد نظر ریخته، کمی آب‌لیمو روی هر کدام از آن داده و همان موقع سرو می کنیم.