1. گوجه‌فرنگی و پياز و گشنيز را در ظرف بريزيد.
2. ليمو را آب بگيريد و آب‌ليمو را روی سالاد بدهيد.
3. فلفل و زيره را روی سالاد بپاشيد، زير و رو كنيد و در ظرف سالاد مورد نطرتان بريزيد.