مرحله 1 - ژله های مورد نظر برای خرده شیشه را به روش معمول آن ولی با آب کمتری ( یک لیوان آب جوش و 1/3 لیوان آب سرد) درست کرده و در ظرف مسطحی ریخته و در یخچال قرار دهید. بعد از بسته شدن به اندازه های یکسان یا نامنظم خرد کنید. مرحله 2 - برای درست کردن ژله پایه ، آنها را طبق دستور آن در آب جوش حل کرده و به جای آب سرد، وقتی ژله مخلوط با آب جوش سرد شد، شیر یا ماست به آن اضافه کنید. مرحله 3 - اولین رنگ از ژله پایه را در قالب مورد نظر ریخته و در یخچال بگذارید وقتی کمی نیم بند شد، خرده های همان رنگ ژله را به آن افزوده و کمی هم بزنید تا مخلوط شوند، سپس در یخچال بگذارید تا بسته شود. رنگ های بعدی ژله را نیز به همین ترتیب ادامه دهید تا قالب پر شود و بعد به مدت 6 ساعت در یخچال بگذارید تا کاملا بسته شود. سپس در ظرف مورد نظر برگردانده و سرو کنید.
نکات 1. می توانید از خرده ژله با رنگ های مختلف استفاده کرده و برای ژله پایه فقط از ژله بیرنگ یا کم رنگ مثل آناناس یا موز که با شیر یا ماست درست کرده اید، استفاده کنید. 2. برای ژله پایه نیز می توانید از کرم وانیلی استفاده کنید.