مرحله 1 - پاناکوتا وانیلی را طبق دستور آن درست کرده و اجازه دهید در دمای محیط خنک شود. مرحله 2 - ژله انار را در یک لیوان آب جوش خوب حل کرده و سپس یک لیوان آب سرد به آن اضافه کنید. مرحله 3 - دانه های انار را در جام ریخته و به صورت کج به دیواره یخچال تکیه دهید یا در یک کاسه بزرگ قرار دهید، ژله را روی دانه ها ریخته و در یخچال گذاشته تا کاملا ببنند. مرحله 4 - پاناکوتا را روی ژله بسته شده ریخته و دوباره در یخچال بگذارید تا بسته شود، سپس با دانه انار تزئین و سرو نمائید.