مرحله 1 - ژله را طبق دستور آن در 2 لیوان آب جوش خوب حل کرده، سپس با یک و نیم لیوان آب سرد مخلوط کنید و در قالب مستطیل یا ظرفی با عمق کم به طول 20 در 30 ریخته، در یخچال بگذارید تا کاملا ببندد. مرحله 2 - با قالب ستاره در سایز بزرگ ژله را قالب بزنید و تکه قالب زده را در ظرف مورد نظر گذاشته و به همین ترتیب مابقی ژله را به ترتیب سایز قالب زده، روی ژله بزرگ گذاشته و ادامه داده تا کاج کامل شود( در صورت نیاز می توانید از یک سایز 2 بار قالب زده تا ارتفاع ژله زیادتر شود.) مرحله 3 - ژله آماده شده را با ترافل های دلخواه تزئین کرده و تا زمان سرو در یخچال نگهداری کنید.