1. نشاسته را با آب مخلوط کرده و روی حرارت متوسط گذاشته و به مدت چند دقیقه هم زده تا کمی غلیظ شود. سپس به آن گلاب را بیافزایید.
2. مخلوط نشاسته و آب را درون ظرف مسطحی ریخته و در یخچال قرار دهید تا بسته شود. سپس به تکه‌های کوچک و یک اندازه خرد کنید.
3. درون دو کاسه را تا نیمه از شربت آلبالو بریزید، برش‌های نشاسته را به آن‌ها افزوده و در یخچال نگاه دارید تا فالوده سرد شود، سپس سرو کنید.

* با توجه به ذايقه خود و یا خانواده، می‌توانید از شربت‌های مختلف استفاده کنید.