1.خمیر نان شیرمال را طبق دستور آن تا آخر مرحله دوم درست کرده و اجازه دهید استراحت اولیه بگذرد تا حجم خمیر دو برابر شود.
2. بعد از اینکه حجم خمیر دوبرابر شد کشمش و گردو را به آن اضافه کرده و کمی دیگر ورز داده، سپس به 4 چانه تقسیم کرده و دوباره برای 5 تا 8 دقیقه استراحت ثانویه دهید.
3. چانه ها را در سینی فر که چرب کرده اید با فاصله چیده و 5 برش روی خمیرها داده بطوریکه به وسط خمیر نرسد ولی کناره ها برش بخورد، سپس روی آنها را با دستمال تمیز پوشانده و در جای گرم و مرطوب به مدت 30 تا 45 دقیقه قرار دهید.
4.زرده تخم مرغ و شیر را با هم مخلوط کرده و به کمک قلمو روی خمیرها مالیده، سپس کنجد بپاشید.
5.قالب را در فر از قبل گرم شده با حرارت 200 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه قرار دهید تا پخته شوند. در آخر پخت برای خوشرنگ شدن رنگ نان از شعله بالای فر استفاده نمائید.