1. خمیر شیرمال را طبق دستورالعمل آن تا آخر مرحله 2 انجام دهید.
2. بعد از اینکه حجم خمیر دو برابر شد، برای 2 دقیقه ورز ثانویه به آن داده و خمیر را دو قسمت کرده و یکی از آنرا دوباره نصف کنید.
3. تکه خمیر بزرگ تر را به کمک وردنه به شکل مخروطی در آورده و روی سینی فر که قبلا چرب کرده اید بگذارید. (سطح بزرگ مخروط صورت بابا نوئل و قسمت باریک کلاه را تشکیل می دهد.)
4. با تکه دیگر از خمیر یک مستطیل باز کرده به طوری که اندازه سطح پائین خمیر مخروطی شود، سپس آن را از یک سمت با قیچی یا چاقو برش بزنید تا جائی که 1 سانتي متر به لبه دیگر خمیر باقی بماند.
5.قسمت برش خورده را با احتیاط و با دو دست بلند کرده و روی صورت بابا نوئل قرار دهید و به کمک دست قسمتهای برش خورده را کمی پیچ دهید.
6.با مابقی خمیر یک تکه مستطیل باریک باز کرده و بعنوان لبه کلاه استفاده کرده، خمیر را از قسمت بالای مخروطی گرفته و به طرف پائین برگردانید، کمی از خمیر که چانه گرد کرده اید را بین لبه های کلاه قرار دهید و با مابقی خمیر بینی و چشم ها را در جای خود قرار دهید.
7.روی نان را با دستمال تمیز پوشانده و در جای گرمی برای 30 تا 45 دقیقه قرار دهید تا حجم آن دوبرابر شود.
8. زرده تخم مرغ را با شیر زده و به کمک قلمو روی صورت بابا نوئل مالیده، به مابقی تخم مرغ به مقدار لازم رنگ قرمز افزوده و روی کلاه بمالید، چشم ها را نیز رنگ مشکی بزنید.
9. نان را در فر از قبل گرم شده با حرارت 200 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه گذاشته تا پخته شود، برای طلایی شدن روی نان در چند دقیقه آخر از شعله بالای فر استفاده کنید.