1. خمیر نان شیرمال را تا آخر مرحله 2 انجام دهید.
2.بعد از اینکه حجم خمیر دوبرابر شد به خمیر ورز ثانویه داده و خمیر را به 3 قسمت با اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کنید (این تقسیم بسته به اندازه قالب مورد استفاده دارد) و به شکل چانه در آورده، برای 4 تا 8 دقیقه دیگر استراحت دهید.
3. کف قالب را با قلمو چرب کنید، اولین چانه از خمیر بزرگ را به اندازه قطر قالب به کمک وردنه باز کرده و درون قالب پهن کنید، سپس به 8 قسمت برش بزنید بطوریکه به انتها نرسد سپس هر مثلث درست شده را روی خمیر برگردانید.
4. خمیر متوسط بعدی را نیز به همین روش باز کنید به طوری که به اندازه گردی باز مانده داخل خمیر اولی باشد و این بار طوری برش بزنید که هر مثلث بین برش های قبلی قرار بگیرید و به همان صورت روی خمیر قبلی برگردانید.
5. خمیر کوچک بعدی را به همان صورت گرد در جای خالی و وسط قرار دهید، سپس روی قالب را با پارچه تمیز پوشانده و برای 45 دقیقه استراحت دهید.
6. شیر و تخم مرغ را با هم مخلوط کرده و به کمک قلم‌مو روی نان بزنید و سپس کنجد پاشیده، در فر از قبل گرم شده با حرارت 200 تا 210 درجه سانتیگراد به مدت 20 تا 25 دقیقه قرار دهید تا پخته شود.
7. برای رنگ روی نان از شعله بالای فر برای چند دقیقه استفاده کنید. به کمک چاقو دور نان را از قالب جدا کنید و نان را در ظرف مورد نظر قرار داده و سرو نمایید.