برای تهیه مربای پرتقال درسته از پرتقالهای پوست کلفت و درشت باید استفاده کرد . پوست پرتقال را با رنده کمی می سائیم تا پوست صاف و باز شود بعد یک دایره با قطر دو سانت از ته پرتقال عمیق برش داده و در می اوریم و با نوک کارد هسته های پرتقال را حتی المقدور خارج می کنیم و پرتقال را می شوئیم و در ظرفی می ریزیم و مقداری آب روی آن ریخته و می جوشانیم و بعد پرتقال را در صافی می ریزیم .
دوبار دیگر نیز پرتقالها را به همین طریق می جوشانیم , بطویکه پوست پرتقال کاملاً نرم بشود , بعد در ظرف بزرگی آب می ریزیم و پرتقالها را در آن می اندازیم . دو الی سه روز باید در اب سرد بماند. در این مدت چندین بار آب پرتقال را عوض می کنیم هر دفعه پرتقال را در دست کمی فشار می دهیم تا آب داخل پرتقال خارج شود . آب داخل پرتقال را می چشیم ,هر وقت تلخ نبود پرتقال برای تهیه مربا آماده است .
آب و شکر را مخلوط نموده روی حرارت قرار می دهیم تا قوام بیاید . شربت را از صافی رد می کنیم بعد پرتقالها را درشربت می اندازیم با حرارت ملایم می گذاریم پرتقالها بجوشند و شربت آن کاملاً قوام بیاد. بعد آب پرتقال را اضافه می کنیم و باز هم می گذاریم پرتقال چند جوش بزند و شربت غلیظ شود. توجه داشته باشید وقتی پرتقالها در حال جوشیدن است گاهی با پشت قاشق پرتقالها را کمی فشار می دهیم تا شربت رقیق داخل آن خارج شود .
شربت این مربا معمولاً بعد از یکی دو روز رقیق می شود , باید بعد از دو روز پرتقالها را از شربت بیرون آرده ,شربت را دوباره چند جوش داد و بعد از غلیظ شدن پرتقالها را در شربت می اندازیم و در شیشه دهان گشاد و در دار محفوظ نگاه می دایم. زمانیکه مربا را برای مصرف در ظرف می گذاریم ته های آنرا که جدا کرده ایم روی پرتقالها می گذاریم .