1-ابتدا سینی بزرگی برداشته و طبق ترتیب زیر آنها را بچینید . سوسیس ، پنیر ، گوجه ، پیاز ، فلفل قرمز و ماهی را به ترتیب بچینید .
2- ذرت ها و زیتون ها را وسط سینی بگذارید . ساقه های کرفس را برداشته و از وسط به دو نیم کنید . سپس از طول آنها را قاچ کنید .
3- کرفس ها را بین هر ردیف بچینید . کمی نمک روی مواد ریخته و روغن زیتون الیت را قطره قطره روی تمام مواد پخش کنید . روی آن را بپوشانید و در یخچال بگذارید . پس از مدتی چاشنی ها غذا را طعم دار کرده و می توانید آن را سرو کنید .