1. برای این كه پوست هلوها راحت گرفته شود، بهتر است چند دقیقه آن‌ها را در آب جوش قرار دهید و بلافاصله آن‌ها را بردارید.
2. با دقت پوست آن‌ها را بگیرید. آن‌ها را از وسط نصف كرده و هسته‌ها را در آورید.
3. هلوها را لابه‌لای شكر قرار دهید و آب را هم اضافه كنید. ظرف را روی حرارت یكنواخت قرار دهید تا مربا به جوش آید.
4. مواظب باشید كه هلوها زیاد نپزند. آب‌لیمو را هم اضافه كنید. شربت مربا را امتحان كنید و هر وقت قوام آمد ظرف را از روی حرارت بردارید و بگذارید خنك شود. بعد آن را در شیشه بریزید و در آن را محكم ببندید و در یخچال نگهدارید.